A- A A+

Wat is hondenosteopathie?

Hondenosteopathie steunt op dezelfde uitgangspunten als de humane osteopathie. Het is een manuele methode, gebaseerd op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Door zijn holistische aanpak, bekijkt de hondenosteopaat de hele hond en niet enkel de specifieke klacht. In de praktijk betekent dit dat een probleem niet alleen in zijn lokaal kader bekeken wordt, maar dat iedere structuur op afstand elders een probleem kan veroorzaken. Er wordt dus geredeneerd in oorzaak-gevolg ketens. De uitgangspunten zijn:

 • Biologisch is het lichaam één geheel en alle afzonderlijke delen beïnvloeden elkaar.
 • Alles in het lichaam is beweeglijk en moet goed kunnen bewegen voor een optimale werking.
 • Het lichaam draagt in zich een zelfgenezend vermogen, dat door osteopathie geactiveerd wordt.

Ook katten kunnen geholpen worden met osteopathie.

 

Klachten voor de hondenosteopaat

Honden worden ook meer en meer ingezet in de sport, wat grotere risico’s op kwetsuren met zich meebrengt.  Ook gewoon rare bewegingen, springen en vallen kunnen rugproblemen veroorzaken. Dit wordt meestal niet onmiddellijk opgemerkt, maar met de tijd zal het letsel alleen maar erger worden.
Snel ingrijpen door het contacteren van een hondenosteopaat is dus de boodschap.

Soorten klachten waarbij een hondenosteopaat kan helpen

Bij welke soort klachten kan een hondenosteopaat helpen?

 • Vage kreupelheden
 • Problemen met zitten, liggen en rechtkomen
 • Moeilijk in en uit de auto springen
 • Verminderde conditie
 • Niet graag geborsteld of geaaid worden op een bepaalde plek
 • Met de poten slepen
 • Spijsverteringsproblemen
 • Herniaproblemen
 • Gedragsverandering zonder duidelijke oorzaak

Behandelingen door een hondenosteopaat

Hoe verloopt de behandeling?

Na het aanhoren van de klachten, zal ik de hond manueel onderzoeken om uit te maken waar het probleem zich situeert. De spieren en de gewrichten worden gecontroleerd op spanning en beweeglijkheid. Dit gebeurt het best in een houding waarin de hond rustig is.

De osteopathische behandeling gebeurt enkel door middel van zachte, manuele technieken. Dit wil zeggen dat ik enkel mijn handen en gevoel gebruik. De meeste honden laten dit heel goed toe en gaan zich ontspannen tijdens de behandeling. Maar elk dier reageert anders en dus pas ik mij steeds aan de hond aan en aan wat hij/zij mij toelaat te doen. De hulp van de begeleider is dikwijls nodig. De behandeling bestaat uit manipulaties van de geblokkeerde wervels en andere technieken om de spanning in de spieren en de fascia (bindweefsel) te verminderen.

Hoe werkt osteopathie?

Tussen elke wervel vertrekt een zenuwtak (naar links en rechts). Wanneer een wervel blokkeert, geeft de bijbehorende zenuwtak verstoorde informatie aan de spieren en organen. Deze spieren komen hierdoor onder spanning te staan, de doorbloeding gaat verminderen en de organen gaan minder goed functioneren. Door de gespannen spieren te ontspannen of een gewricht vrij te maken of een wervel te manipuleren, worden de zenuwprikkels hersteld en kunnen de spieren terug ontspannen. Ook gaat de doorbloeding verbeteren en kunnen de organen terug optimaal werken. Het hondenlichaam wordt terug in staat gesteld om zijn evenwicht te herwinnen en zo zichzelf te genezen. De hond zal dus beter kunnen presteren.

Wat mag je verwachten?

Een osteopathische behandeling gaat de oorzaak van het probleem aanpakken en niet enkel de symptomen, zoals bij pijnstillers. Hierdoor mag men wel geen onmiddellijk resultaat verwachten. Het hondenlichaam heeft tijd nodig om te recupereren en om zijn evenwicht terug te winnen. Daarom is het meestal aangeraden om na de behandeling het dier een paar dagen rust te gunnen.  Het gebeurt trouwens ook dikwijls dat de hond na een behandeling moe is.  Hij/zij mag natuurlijk wel uitgelaten worden, maar het is beter om niet meteen met hem te gaan sporten.
Het resultaat van de behandeling hangt natuurlijk wel af van de aard en de duur van de klacht, de leeftijd en de voorgeschiedenis van de hond.  Een tweede of derde behandeling kan dan ook nodig zijn.

Onder het motto "voorkomen is beter dan genezen", doet u er goed aan om uw hond twee maal per jaar te laten controleren door een hondenosteopaat.

Back to Top