A- A A+

Paardenosteopathie

Paardenosteopathie steunt op dezelfde uitgangspunten als de humane osteopathie. Het is een manuele methode, gebaseerd op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Door zijn holistische aanpak, bekijkt de paardenosteopaat het hele paard en niet enkel de specifieke klacht. In de praktijk betekent dit dat een probleem niet alleen in zijn lokaal kader bekeken wordt, maar dat iedere structuur op afstand elders een probleem kan veroorzaken. Er wordt dus geredeneerd in oorzaak-gevolg ketens. De uitgangspunten zijn:

  • Biologisch is het lichaam één geheel en alle afzonderlijke delen beïnvloeden elkaar.
  • Alles in het lichaam is beweeglijk en moet goed kunnen bewegen voor een optimale werking.
  • Het lichaam draagt in zich een zelfgenezend vermogen, dat door osteopathie geactiveerd wordt.

Klachten voor de paardenosteopaat

Paarden worden vaak competitief gebruikt, wat hun bewegingseisen verhoogt en ook het risico op blessures en onregelmatigheden. Daarenboven ontstaan veel problemen bij paarden door inwerking van het ruitergewicht. Maar ook gewoon op de weide of tijdens het transport, kan het paard rare bewegingen maken waardoor een beginnend rugprobleem of spierprobleem kan ontstaan. Dit wordt meestal niet onmiddellijk opgemerkt, maar met de tijd zal het letsel alleen maar erger worden.
Snel ingrijpen door het contacteren van een paardenosteopaat is dus de boodschap.

Soorten klachten waarbij een paardenosteopaat kan helpen

  • Gedragsproblemen: problemen met opzadelen, singeldwang, hoofdschuw, vele vormen van verzet zoals bokken, allerlei uitingen van pijn, zoals bv het samentrekken van de rugspier bij het borstelen, ...
  • Prestatieproblemen: onregelmatig stappen-draven-galopperen, traag opwarmen, problemen met overgangen, paard gebruikt zijn rug niet op de sprong, paard holt weg na de sprong, in dressuur kan het paard de gevraagde oefeningen niet aan, ...
  • Fysieke problemen: op en af manken (is dikwijls een rugprobleem), moeilijk inbuigen, scheefhangen van de staart, hanetred, knieproblemen, ...
  • Andere problemen: huidproblemen (bv. mok), moeilijke wondheling, moeilijk verlies van wintervacht, fertiliteitproblemen,
    problemen met luchtwegen, ...

Deze problemen ontstaan geleidelijk. Hoe sneller ze ontdekt worden, hoe efficiënter ze opgelost kunnen worden. Wacht dus zeker niet te lang om hulp in te roepen van uw paardenosteopaat.

Behandeling door een paardenosteopaat

Hoe verloopt de osteopathische behandeling?

Na het aanhoren van de klachten, zal ik het paard onderzoeken om zo uit te maken waar het probleem zich situeert. Ik doe dit door de spieren en de gewrichten te controleren op spanning en beweeglijkheid. Dit gebeurt het best op een plaats waar het paard rustig is. Dat kan bijvoorbeeld in de box zijn of aan de wasplaats.

De osteopathische behandeling gebeurt door middel van zachte, manuele technieken. Dit wil zeggen dat ik enkel mijn handen en gevoel gebruik. De meeste paarden laten dit heel goed toe en gaan zich ontspannen tijdens de behandeling. Maar elk dier is anders en dus pas ik mij steeds aan het paard aan, aan wat hij/zij mij toelaat te doen. Ik neem hiervoor steeds rustig mijn tijd. De hulp van de begeleider is dikwijls nodig. De behandeling bestaat uit manipulaties van de geblokkeerde wervels en andere technieken om de spanning in de spieren en de fascia (bindweefsel) te verminderen.

Afhankelijk van de problemen die zich stellen bij het paard en de spanningen die ik voel, kan het soms zijn dat ik ook een paar punten van de Jack Meagher sportmassage meeneem (masseer) in de behandeling.

Hoe werkt osteopathie?

Tussen elke wervel vertrekt een zenuwtak (naar links en rechts). Wanneer een wervel blokkeert, geeft de bijbehorende zenuwtak verstoorde informatie aan de spieren en organen. Deze spieren komen hierdoor onder spanning te staan, de doorbloeding gaat verminderen en de organen gaan minder goed functioneren. Door de gespannen spieren te ontspannen of een gewricht vrij te maken of een wervel te manipuleren, worden de zenuwprikkels hersteld en kunnen de spieren terug ontspannen. Ook gaat de doorbloeding verbeteren en kunnen de organen terug optimaal werken. Het paardenlichaam wordt terug in staat gesteld om zijn evenwicht te herwinnen en zo zichzelf te genezen. Het paard zal dus beter kunnen presteren.

Wat mag je verwachten?

Een osteopathische behandeling gaat de oorzaak van het probleem aanpakken en niet enkel de symptomen, zoals bij pijnstillers. Hierdoor mag men wel geen onmiddellijk resultaat verwachten. Het paardenlichaam heeft tijd nodig om te recupereren en om zijn evenwicht terug te winnen. Daarom is het meestal aangeraden om na de behandeling het dier een paar dagen rust te gunnen. Na de rustperiode zal men merken dat het paard rustiger, soepeler en nageeflijker is.

Het resultaat hangt natuurlijk af van de aard en de duur van de klacht, de leeftijd en de voorgeschiedenis van het paard, de sportdiscipline en het niveau waarop u rijdt. De beste resultaten worden verkregen als de spieren in hun normale rusttoestand zijn, dus niet opgewarmd (door training of de zon). Ook moet het paard droog zijn. Een tweede behandeling kan aangeraden worden, afhankelijk van de aard van de klachten.

Onder het motto "voorkomen is beter dan genezen", doet u er goed aan om uw paard 1 à 2 keer per jaar te laten controleren door een paardenosteopaat.

 

Back to Top